Начало
Патрон на училището История на училището Училищни новини Училищен Химн Електронен дневник

13 Август 2015

Информация
  Учебен план
  Учебници
  Училищна Библиотека
  Седмично разписание
  Прием на ученици
  Извънкласни дейности
  Дарители
  Връзка с нас
Ученически постижения
  Математика
  Информатика
  Български език и Л-ра
  Физика
  Биология и география
  Химия
  Изобразително изкуство
  Физическо възп. и спорт
Персонал и ученици
  Ръководство
  Педагогически персонал
  Непедагогически персонал
  Ученици

Училищни Новини

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ
за учениците от ІV и VІІ клас

Учебна 2013/2014 година

Дни за провеждане на НВО

       ІV клас                                   
  • БЕЛ – 07 май 2014 г.
  • Математика –  08 май 2014г
  • Човекът и природата - 12 май 2014 г.
  • Човекът и обществото - 13 май 2014 г.

          VІІ клас

  • БЕЛ – 21 май 2014 г.
  • Математика –  23 май 2014г
  • КОО "Общ. науки, гражданско образование и религия - 29 май 2014 г.
  • Чужди езици - 27 май 2014 г.
  • КОО "Природни науки и екология - 28 май 2014 г.

График на дейностите по приемане на ученици след VІІ клас в държавните и в общинските училища за учебната 2014/2015г. съгласно Наредба №11 от 28.03.2005г.

Важни срокове и дати:
  - Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити: 10.06-12.06.2014г.
- Подаване на документи за участие в приема. Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема: 17.06-20.06.2014г.
- Обяваване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране: до 26.06.2014г.
- Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране: 27.06-01.07.2014г.
- Обяваване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране: до 04.07.2014г.
- Записване на приетите ученици на втори етап на класиране: 07.07-09.07.2014г.
- Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране: 10.07.2014г.
- Подаване на документи в трети етап на класиране: 11.07.-15.07.2014г.
- Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране: до 17.07.2014г.
- Записване на приетите ученици на трети етап на класиране: 18.07.- 21.07.2014г.
- Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране: 22.07.2014г.
- Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване: до 28.07.2014г.
 

Примерни тестове и материали можете да намерите на сайта на МОН.  

Повече информация можете да намерите на сайта наМОН.
 
 

 

Пожелаваме успех на всички ученици !

 

 


© 2007 Официален уебсайт на ОУ "Христо Смирненски" - Ямбол | Начало | За Контакти | Галерия