Начало
Патрон на училището История на училището Училищни новини Училищен Химн Електронен дневник

Clock


Информация
  Учебен план
  Учебници
  Училищна Библиотека
  Седмично разписание
  Прием на ученици
  Извънкласни дейности
  Дарители
Ученически постижения
  Математика
  Информатика
  Български език и Л-ра
  Физика
  Биология и география
  Химия
  Изобразително изкуство
  Физическо възп. и спорт
Персонал и ученици
  Ръководство
  Педагогически персонал
  Непедагогически персонал
  Ученици

Извънкласни дейности

      2011/2012 учебна година

HALLOWEEN

Страшни костюми на вещици, скелети и духове, а също и тиквени фенери обитаваха училищния физкултурен салон на 28.10.2011 година. Halloween - Денят на вси светии.Този празник предизвика особен интерес и въодушевление у малките ученици.Те сами се маскираха и дефилираха пред съучениците си. А после извикаха "trick or treat" и в отговор получиха лакомства.                                                                                                                                                        

   Урок по родолюбие с ученици от 3а и 2б клас на 5.11.2011година

С интерес малките ученици изслушаха лекцията за националния археологически резерват край с. Кабиле. Видяхме руините на един от най-древните и значими градове в древна Тракия, възникнал  IVбек пр. Христа и многото експонати  в музея.Изкачихме се и на Зайчи връх, където е бил акропола и жертвеника. Този чудесен урок по родолюбие ще запомни всяко дете и с желание би дошло отново тук. Не липсваха и забавните моменти - игри и веселие край и из руините.

 

3а клас

    Ученичката Виктория Ангелова от 6 год. тренира спортни танци в клуб "Тандем". В състезания в Бургас, в Сърбия и Гърция тя е заела съответно II., III и IV място. Вики съчетава отлично спорта с учението.Тя  получава отлични оценки по всеки изучаван предмет. Нашата финна, умна и трудолюбива Вики е гордост не само за нашето училище, но и за Ямбол и България.

 

          

Участие на учениците от 3а клас в конкурса по БД на тема "Произшествия на пътя"

    1. Денис Станимиров - II място

     2. Мартина Христова - IV място

   Областно състезание по Английски език  проведено в ГПЧЕ "В. Карагьозов"- 16.12.2011г.

     1. Добромир Иванов Иванов, 6а клас - I място

      2. Мартин Красимиров Йорданов, 6а клас - II място

 Честита Баба Марта!

Конкурс на училищния ученически съвет за най-красива и оригинална мартеничка *2012*

Бъдете живи и здрави!

Постиженията на учениците в края на обучението

по учебния предмет МАТЕМАТИКА

НП „С грижа за всеки ученик“

Модул „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“

 

       В проекта бяха включени четирима ученика от осми клас: Евгения Динкова Ненова, Кремена Калудова Щилионова, Петър Георгиев Петров и Спас Иванов Иванов, които на НВО ( 7 клас;2011 г. ) получиха слаби оценки. Със завидно постоянство те посещаваха допълнителните часове в извън учебно време. В началото на обучението се проведе входно ниво, на което се откроиха пропуските в учебния материал от 7 клас. В тематичното разпределение по подходящ начин бяха съчетани теми от 7 и 8 класове.По време на занятията преподавателят се съобразяваше с индивидуалния темп на работа и особеностите на всеки от учениците и му задаваше подходящ обем от задачи за самостоятелна работа. За по – голяма достъпност и усвояване на учебния материал той се актуализираше. Някои от правилата се повторяха по различен начин, с лесно разбираеми думи, с ярки примери, за да бъдат добре разбрани и осмислени.  Където имаше възможност  се въвеждаха ключови думи. Теорията се макетираше и онагледяваше / табла, таблици, схеми, презентации /.Всяка възможност за поощрение – с дума, с жест, с поглед, бе използвана.Това подобри самочувствието на учениците и те започнаха да работят по – уверено и с по – добра концентрация на вниманието. Освен всичко това прилагането и на интерактивни методи, и своевременния контрол върху изпълнението на поставените задачи води до сравнително добро представяне на системния мониторинг, на които бяха подложени участниците в проекта.Попълниха се пропуски в знанията и уменията от учебната програма по математика за 7 клас и се затвърдиха и упражниха алгебрични и геометрични знания, които учениците трябва да притежават след завършване на 8 клас. Осмокласниците започнаха да работят по – успешно и в учебните часове и да получават добри оценки по време на текущия контрол. Слабите оценки се сведоха до минимум.Учениците изградиха навици за системен труд и осъзнаха необходимостта от ритмична подготовка по предмета. Започнаха, макар и не съвсем уверено да отделят същественото от несъщественото, да анализират и обосновават различни математически ситуации, да проявяват самостоятелно мислене.Повиши се нивото на знания и умения, което доведе до преодоляване на изоставането по предмета. Евгения, Кремена и Петър завършват 8 клас с оценка Добър по математика, а Спас – с оценка Среден.

Преподавател: Живка Костадинова

 

 

   

 

 

        © 2007 Официален уебсайт на ОУ "Христо Смирненски" - Ямбол | Начало | За Контакти | Галерия