Начало
Патрон на училището История на училището Училищни новини Училищен Химн Електронен дневник

Clock


Информация
  Учебен план
  Учебници
  Училищна Библиотека
  Седмично разписание
  Прием на ученици
  Извънкласни дейности
  Дарители
Ученически постижения
  Математика
  Информатика
  Български език и Л-ра
  Физика
  Биология и география
  Химия
  Изобразително изкуство
  Физическо възп. и спорт
Персонал и ученици
  Ръководство
  Педагогически персонал
  Непедагогически персонал
  Ученици

Педагогически персонал

 

 

 

ИМЕ , ПРЕЗИМЕ , ФАМИЛИЯ

 

 

Специалност

 

ВУЗ

 

Длъжност

 

В ОУ”ХР.Смирненски” от:

 

ПКС

1

Пенка Димитрова Николова

предучилищна и начална педагогика

ПУ “Паисий Хилендарски” гр.Пловдив

начален учител

2012г

 

2

Живко Данев Касъров

математика

ПУ “Паисий Хилендарски” гр.Пловдив

 Учител по математика

2011г.

 

3

инж. Татяна Радкова Андонова -Стоянова

психология

ПУ “Паисий Хилендарски” гр.Пловдив

педагогически съветник

2012г.

 

4

Любомир Светозаров Цветков

НУП

ВТУ Велико търново

 начален учител

2012г.

ІІ

5

Динка  Иванова  Христова

НУП

ВПИ “Н. Рилски” гр.Благоевград

начален учител

1995г.

 

6

Инджисер  Акиф  Фарукова

НУП

ПУ “Паисий Хилендарски” гр.Пловдив

начален учител

1998г.

 

7

Антонина

Станиславовна

Христова

начална педагогика

Белгородски държавен педагогически институт

начален учител

2011г.

ІІІ

8

Гергана Ангелова Димитрова

НУП

ТУ Ст.Загора

начален учител

2008г.

V

9

Живка Христова Илиева

НУП

 

ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”

 

начален учител

 

2011г.  

10

Диана Георгиева Минчева

българска филология

ПУ “Паисий Хилендарски” гр.Пловдив

учител по български език

2005г

V

11

Румяна  Янкова  Иванова

българска филология

ВПИ “Константин Преславски” гр.Шумен

учител  по български език

1984г.

ІІ

12

Бистра  Господинова  Парашкевова

Български език и руски език, англ. език

ВПИ “Константин Преславски” гр.Шумен

учител по англ. език

1993г.

ІІ

13

Живка  Динева  Костадинова

математика

ПУ “Паисий Хилендарски” гр.Пловдив

учител по математика

1989г.

ІІ

14

Ивелина Юлиянова Тепсизова Английски език и методика ШУ "Епископ Константин Перславски" учител по английски език 2010г.  

15

Мария  Димитрова  Попова

биология

ПУ “Паисий Хилендарски” гр.Пловдив

учител по биология

1987г.

ІІ

16 Иван ПетковКолев Труд и техника ТУ    Стара Загора учител по труд и техника 2009г.  

17

Юлия  Георгиева  Търкаланова

история и география

ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”

учител по география

1990г.

 

18 Мариана Стоянова Чанкова НУП с английски език

ПУ “Паисий Хилендарски” гр.Пловдив

старши възпитател 2009г.  

19

Атанас Христов Христов

Педагогика на обучение по физическо възпитание

ВПИ “Н. Рилски” гр.Благоевград

учител по физическо възпитание

2004г.

 

20

Виолета Динева Величкова

музикална педагогика

Академия за музикално и танцово изкуство гр. Пловдив

учител по музика

2004г.

 

21

Красимира Николаева Николова

Предучилищна педагогика

ТУ Ст.Загора

начален учител

 

2007г

ІII

22

инж. Величка Христова Стоянова

Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии ШУ "Епископ Константин Перславски"

ръководител компютърен кабинет

2013г

ІV

 

23 Пенка Гърдева Савова          
24 Димитър Желязков Иванов НУП

ПУ “Паисий Хилендарски” гр.Пловдив

 

възпитател 2012г  
  Руска Тодорова Димитрова НУП ТУ Ст.Загора възпитател 2012г  
25 Цвета Йорданова Казанджиева-Попова НУП

ПУ “Паисий Хилендарски” гр.Пловдив

 

възпитател 2012г  


© 2007 Официален уебсайт на ОУ "Христо Смирненски" - Ямбол | Начало | За Контакти | Галерия