Начало
Патрон на училището История на училището Училищни новини Училищен Химн Електронен дневник

Clock


Информация
  Учебен план
  Учебници
  Училищна Библиотека
  Седмично разписание
  Прием на ученици
  Извънкласни дейности
  Дарители
Ученически постижения
  Математика
  Информатика
  Български език и Л-ра
  Физика
  Биология и география
  Химия
  Изобразително изкуство
  Физическо възп. и спорт
Персонал и ученици
  Ръководство
  Педагогически персонал
  Непедагогически персонал
  Ученици

Ученици

Да опазим планетата чиста !

Да опазим планетата чиста означава да не я замърсяваме. А това зависи от всеки от нас.

Прекалено големият брой превозни средства и денонощно бълващите дим заводски комини замърсяват въздуха, увеличават въглеродния диоксид в атмосферата, а това води до изтъняване на озоновия слой. Така той вече не може да ни предпази от вредните UV лъчи. на слънцето, и то вместо наш приятел се превръща в наш враг.Това се нарича парников ефект или глобално затопляне. Повишават се температурите, сезоните вече не са същите, настъпват небивали суши и горещини. Топят се ледените шапки на полюсите, повишава се нивото на световния океан. Така сушата е застрашена...

Повишаването на количеството на серния диоксид във въздуха в резултат на човешката дейност води до образуване на киселинни дъждове. Падайки, те изгарят растителността, увреждат почвите...

Пожарите, често причинени от човешка небрежност, са огромно бедствие за човечеството. Те водят до унищожаването на огромни площи гори и много растителни и животински видове, до отделяне на големи количества въглероден диоксид и на други отровни газове в околната среда. Често вземат и човешки жертви.

Горите са „белите дробове” на планетата. Чрез тях ние дишаме. Затова безразборното изсичане на дървета е голямо претъпление. Изчезват редки растителни и животински видове. Почвите ерозират. В резултат на изсичането на гори площта на пустините в Африка застрашително нараства с всяка година. В резултат на това гладът в бедните африкански държави нарастванепрекъснато. Десетки и стотици години ще са нужни, за да се възстанови една гора. И много любов, и много грижи...

Човекът замърсява и водите. Случва се при превоз на нефт да се получават разливи в океани и морета. Образуват се нефтени петна. Унищожават се риби и други растителни и животински видове. Често тези разливи водят до екологични катастрофи.

Свидетели сме на авария в атомна електроцентрала в Япония. Преди 25 години авария се е случила и в Чернобил, Беларус. Тези аварии причиняват радиационно облъчване, нанасят необратими последици на околната среда за десетки и дори стотици години напред.

През последните години природата в България е силно замърсена. Отпадъци осейват паркове и улици. Изникват нови сметища за битови и строителни отпадъци. Особено вредни са пластмасовите опаковки, найлоновите торбички, в които ни се поднасят почти всички покупки в търговската мрежа. Стотици години им е необходимо да се разградят. Крайно време е тези опаковки да бъдат спрени от употреба или заменени с други – безвредни за околната среда. Околоблокови пространства, училищни дворове, улици...често са зарити с боклуци. Често няма достатъчно кошчета за боклук по улиците, по които вървим, в училищните дворове...

Корита на реки и дерета често служат като място за изхвърляне на битови отпадъци. Така при поройни валежи те причиняват наводнения.

В много реки в България изтичат и отходните води на много фабрични производства. Те замърсяват водите с тежки метали като цинк, мед, олово, кадмий, никел, желязо, манган. В такива отровни води се вижда да се носи мъртва риба. Тези метали попадат в почвата, и дори понякога в питейната вода, правейки я негодна за употреба.

Черно море е замърсявано от многобройните хотели, които изникнаха дори на плажната ивица. Отпадъчните води на много хотели и ресторанти се вливат направо в морето. Декари гори както по черноморското ни крайбрежие, така и в нашите планински курорти продължават да бъдат изсичани, за да се появят на тяхно място нови и нови хотели...

В същото това време научаваме, че учени са открили още преди 3-4 десетилетия, че съществуват микроорганизми, които могат да бъдат изключително полезни за хората, служейки за пречистване на замърсените води и вредните газове от производствата. Научаваме, че са открити и микроорганизми, които успешно разграждат пластмасата. Но защо тези открития все още не се прилагат у нас? Къде са еколозите и многобройните еко организации?

Трябва да бъдат изградени пречиствателни станции за отпадъчните води на вредните производства, за мръсния въздух, бълващ отровни газове направо в атмосферата.

Колко разумно би било да се въведат безотпадъчни производствени технологии или поне такива с много малко отпадни продукти. А те, от своя страна, да могат да се рециклират и отново да са използваеми и полезни за човека. Научаваме за такива в Япония и други страни. А у нас?..

Добре ще е да се използват безвредни за околната среда горива, да се използва слънчевата енергия, както и силата на вятъра и водите много по- пълноценно.

Децата от малки трябва да се учат да опазват околната среда. Трябва да им се вдъхва любов към природата. Те трябва да усетят връзката между природата и тях самите, например чрез повече излети или, засаждайки дръвчета и грижейки се за тях докато те растат.

Децата трябва да се приучат от ранна възраст да не изхвърлят безразборно отпадъци, а само в определените за това места.Те трябва да осъзнаят защо не бива да палят огън в гората, да не чупят клоните на дърветата, да не дълбаят кората на дърветата.

Дано хората се вразумят и да разберат, че вървят против себе си. Кога най- после човечеството ще се опомни? Всички ние трябва да бъдем разумни и отговорни пред себе си и пред идните поколения.

Мирела Михайлова Димитрова

Ученик в 6-ти „б” клас

 

 

 

 

 

 

 

 © 2007 Официален уебсайт на ОУ "Христо Смирненски" - Ямбол | Начало | За Контакти | Галерия