Начало
Патрон на училището История на училището Училищни новини Училищен Химн Електронен дневник

13 Август 2015

Информация
  Учебен план
  Учебници
  Училищна Библиотека
  Седмично разписание
  Прием на ученици
  Извънкласни дейности
  Дарители
Ученически постижения
  Математика
  Информатика
  Български език и Л-ра
  Физика
  Биология и география
  Химия
  Изобразително изкуство
  Физическо възп. и спорт
Персонал и ученици
  Ръководство
  Педагогически персонал
  Непедагогически персонал
  Ученици

Прием на ученици

Приема деца за ПОДГОТВИТЕЛЕН клас, като осигурява:
·     безплатна закуска и обяд;
·     безплатно обучение по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, КОМПЮТРИ и СПОРТ
·     безплатни учебни материали.
Приема ученици за ПЪРВИ клас, като осигурява:
·     безплатна закуска;
·     ЗИП и СИП по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ и СПОРТ
·     безплатни учебни пособия.
Приема ученици за ПЕТИ клас, като осигурява:
·     свободноизбираема подготовка по БЕЛ, МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ и СПОРТ.
·     специализирано обучение по МУЗИКА.
Справки и информация на телефони: 66 55 09, 66 33 20 
 
Организиран е безплатен транспорт в района на града.
 


© 2007 Официален уебсайт на ОУ "Христо Смирненски" - Ямбол | Начало | За Контакти | Галерия